Vakanties

  • Herfstvakantie: 21-10-2023 t/m 27-10-2023

  • Kerstvakantie: 23-12-2023 t/m 5-1-2024

  • Voorjaarsvakantie: 17-2-2024 t/m 23-2-2024

  • Goede Vrijdag/ 2e Paasdag: 29-3-2024 t/m 1-4-2024

  • Meivakantie: 27-4-2024 t/m 10-5-2024

  • 2e Pinksterdag: 20-5-2024

  • Zomervakantie: 20-7-2024 t/m 1-9-2024

Vrije dagen

Middag voor de kerstvakantie
22-12-2023 vanaf 12:00 uur vrij

Middag voor de voorjaarsvakantie
16-02-2024 vanaf 12:00 uur vrij

Middag voor de zomervakantie
19-07-2024 vanaf 12:00 uur vrij

Studiemiddagen
01-02-2024 vanaf 12:00 uur vrij

Hele dag vrij:
Studiedag 12-10-2023
Studiedag 19-01-2024
Studiedag 26-02-2024
Studiedag 21-05-2024
Studiedag 26-06-2024

Onze schooltijden

Op de Pirouette hebben wij een continurooster. De lessen zijn iedere dag van 8:30 tot 14:00 uur.

De leerkracht staat bij de deur van de groep om de kinderen te verwelkomen. We starten de dag gezamenlijk, dus het is van belang dat alle kinderen er op tijd zijn.
De les duurt tot de genoemde tijden. Pas daarna zijn de kinderen klaar en komen ze naar buiten.
Kinderen kunnen soms klassendienst hebben. Ze zijn dan mogelijk wat later.

Onze rapporten

Drie maal per jaar worden ouders op de hoogte gebracht van de schoolvorderingen van hun kind(eren). In oktober/november zijn de eerste ‘tien-minuten’ gesprekken. Er is dan nog geen rapport, maar er vindt wel een gesprek met de leerkracht plaats over de vorderingen van uw kind(eren). Begin februari zijn er weer tien-minuten gesprekken voor iedereen, maar dan wel n.a.v. het eerste rapport. 

De laatste ronde gesprekken vindt plaats aan het eind van het schooljaar. Deze gespreken zijn facultatief. Ouders worden dan alleen uitgenodigd voor een gesprek, als het tweede rapport daartoe aanleiding geeft.

Indien u dat wenst kunt u ook zelf een afspraak maken met de leerkracht voor een toelichting op het tweede rapport.

Ziekmelden

U wordt dringend verzocht ziekte of verzuim van uw kind door te geven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.
Dat kan telefonisch door te bellen met:

036-5450425

 U kunt de melding ook doen via de mail: ziekmelding@kbspirouette.nl

Wij zijn verplicht om de aan- en afwezigheid van leerlingen te registreren. Indien uw kind afwezig is zonder kennisgeving vooraf, dan tekenen wij dit op als ongeoorloofd schoolverzuim. U doet er daarom verstandig aan de school op de hoogte te stellen wanneer uw zoon of dochter niet aanwezig kan zijn door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. U wordt dringend verzocht de melding van ziekte of verzuim te doen tussen 08.00 uur en 08.30 uur. Een berichtje doorgeven via een leerling raden wij u sterk af, omdat daardoor misverstanden kunnen ontstaan. Als wij geen tijdige melding van afwezigheid ontvangen, zullen wij vanaf ongeveer 8.45 uur zelf contact met u zoeken.

  • Melden tussen 08.00 – 08.30 uur

  • (036) 54 50 425

  • ziekmelding@kbspirouette.nl

Junior MR

Op onze school werken we met een junior MR. In deze meepraatraad zitten kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Uit al deze groepen wordt een leerling gekozen, die een jaar zitting nemen in de Junior MR.

Onder begeleiding van een ouder uit de medezeggenschapsraad en de directeur gaan de kinderen met elkaar in gesprek.

Het doel van de Junior MR is het bieden van een platform, waarbij onze leerlingen kunnen meepraten en denken over onderwerpen, die zich afspelen op school.

BSO KinderCentrumAlmere

Samenwerking KinderCentrumAlmere

IKC Pirouette is een samenwerking tussen basisschool Pirouette in Parkwijk en KinderCentrumAlmere
(KCA). Vanaf 3 april vormen zij een Integraal KindCentrum (IKC) en zal IKC Pirouette BSO-opvang
aanbieden voor kinderen van 4-13 jaar. Bij de start van het nieuwe schooljaar 2023 (4 september) zal
ook een kinderdagverblijf openen. KCA heeft ruim tien jaar ervaring in het bieden van kinderopvang
en ook samenwerken met basisscholen is ons niet vreemd. Dit doen bijvoorbeeld in Poort met De
Duinvlinder en in Lelystad met de Toermalijn.

Ons BSO-aanbod
We bieden drie mogelijkheden voor naschoolse opvang, te weten:
– BSO Sport
– BSO Kleutersport
– BSO Musical, Dans en Theater

Vanaf 4 september 2023 komt daar de BSO Chillen en Handvaardigheid bij.

KCA heeft met de BSO (Kleuter)Sport tot doel kinderen onder professionele begeleiding te
laten bewegen en een basis te leggen voor een verdere sportieve ontwikkeling. Het
uiteindelijke doel is dat kinderen meer zelfvertrouwen en zelfbeheersing krijgen en
zelfstandiger worden; ‘lekker in hun vel zitten’. Maar ook doelen als
ontwikkelen zelfbeheersing en zelfstandigheid spelen hierbij een rol. Daarnaast leren de
kinderen samen te werken.

Bij de BSO Musical/Dans/Theater leert de professionele docente de kinderen spelenderwijs
en ieder op zijn of haar eigen niveau kennis te maken met muziek, toneelspel en dans uit
bekende musicals. Zo bouwen ze het vertrouwen op om iets te presenteren aan het publiek.

Klik voor meer informatie op deze link voor meer informatie over de BSO.

Ons KDV-aanbod
Vanaf 3 september 2023 opent KinderCentrumAlmere (KCA) in onze school een kinderdagverblijf (KDV).

Er komen twee leeftijdsgroepen, te weten:

– De Mezen (0-2 jaar) en

– De Uilen (2-4 jaar)

Er is een start gemaakt met het verbouwen van twee ruimtes, zodat zij volledig voldoen aan de eisen van kwalitatieve en veilige opvang. Ook komt er een aparte slaapkamer voor de kinderen. De inrichting zal licht en sfeervol zijn.

Voor kinderen van het kdv wordt het “Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar” gevolgd. Vanuit deze basis biedt het kindercentrum leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en ruimte voor verschillen in ontwikkeling.

KinderCentrumAlmere heeft al veel jaren ervaring met kinderdagverblijven in met name Almere Poort (maar ook in Lelystad). Ze kijken ernaar uit om dit ook binnen onze school te mogen bieden.

Klik voor meer informatie op deze link voor meer informatie over het KDV.